PGW സീരീസ്

  • PGW സീരീസ് സിംഗിൾ സക്ഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്

    PGW സീരീസ് സിംഗിൾ സക്ഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്

    PGW ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പൈപ്പ്ലൈൻ സർക്കുലേഷൻ പമ്പ് കമ്പനിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകടന പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വർഷങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന അനുഭവവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉൽപ്പന്നമാണ്.ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണിക്ക് മണിക്കൂറിൽ 3-1200 മീറ്റർ ഫ്ലോ റേഞ്ചും 5-150 മീറ്റർ ലിഫ്റ്റ് റേഞ്ചും ഉണ്ട്, അടിസ്ഥാന, വിപുലീകരണം, എ, ബി, സി കട്ടിംഗ് തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1000 സവിശേഷതകൾ.വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളും താപനിലയും അനുസരിച്ച്, ഫ്ലോ പാസേജ് ഭാഗത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിലും ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ, PGL ചൂടുവെള്ള പമ്പുകൾ, PGH സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്ലൈൻ കെമിക്കൽ പമ്പുകൾ, PGLB സബ് സ്ഫോടന-പ്രൂഫ് പൈപ്പ്ലൈൻ ഓയിൽ പമ്പുകൾ. രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ ഉപയോഗം ജനപ്രിയമാക്കുകയും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത അപകേന്ദ്ര പമ്പുകളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.