മറ്റുള്ളവ

 • പ്യൂരിറ്റി ന്യൂ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ YE3

  പ്യൂരിറ്റി ന്യൂ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ YE3

  നിങ്ങളുടെ വ്യാവസായിക പമ്പിന് വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആവശ്യമാണ്s സിസ്റ്റം?Pu എന്നതിൽ കൂടുതൽ നോക്കരുത്ആചാരം YE3 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ.വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, PuആചാരംYE3 മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുടെ മേഖലയിലെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ്.

 • പമ്പിനുള്ള PD സീരീസ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ

  പമ്പിനുള്ള PD സീരീസ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ

  പമ്പിനായി PD സീരീസ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു - അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള ആത്യന്തിക യന്ത്രം.അസാധാരണമായ പ്രകടനവും വിശ്വാസ്യതയും നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ്.

 • YE3 സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം

  YE3 സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം

  YE3 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു - ഉയർന്ന വ്യവസായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും അസാധാരണമായ പ്രകടനം നൽകുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഉൽപ്പന്നം.ഈ മോട്ടോർ IEC60034 സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നു, ഗുണനിലവാരത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും ഇത് നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.