വാർത്ത

 • മലിനജല പമ്പുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുണ്ടോ?

  മലിനജല പമ്പുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുണ്ടോ?

  മലിനജല പമ്പുകൾ ആധുനിക പ്ലംബിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ്, ഡ്രെയിനേജ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു മലിനജല സംവിധാനങ്ങൾ പോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഈ പമ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെയും പോലെ ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • മൂന്ന് തരം മലിനജല പമ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  മൂന്ന് തരം മലിനജല പമ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക, കടൽ, മുനിസിപ്പൽ, മലിനജല ശുദ്ധീകരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മലിനജല പമ്പുകൾ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.ഈ കരുത്തുറ്റ ഉപകരണങ്ങൾ മലിനജലം, അർദ്ധ ഖരവസ്തുക്കൾ, ചെറിയ ഖരവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, കാര്യക്ഷമമായ മാലിന്യ സംസ്കരണവും ദ്രാവക ഗതാഗതവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.ഞാൻ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • മലിനജല പമ്പ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

  മലിനജല പമ്പ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

  മലിനജല പമ്പുകൾ, മലിനജല എജക്റ്റർ പമ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, മലിനമായ മലിനജലം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്ക് തടയുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മലിനജലം കാര്യക്ഷമമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.ഇവയുടെ പ്രാധാന്യവും നേട്ടങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ ചുവടെയുണ്ട്...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • എന്താണ് ഫയർ പമ്പ് സംവിധാനം?

  എന്താണ് ഫയർ പമ്പ് സംവിധാനം?

  ചിത്രം|പ്യൂരിറ്റി ഫയർ പമ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് പ്രയോഗം കെട്ടിടങ്ങളെയും താമസക്കാരെയും തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ, ഫയർ പമ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിർണായകമാണ്.ജല സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ ഫലപ്രദമായി വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയും സമയബന്ധിതമായി തീ കെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.ഇ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും സബ്‌മെർസിബിൾ പമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

  മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും സബ്‌മെർസിബിൾ പമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

  ദ്രാവക സംസ്കരണത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകൾക്കും സബ്‌മെർസിബിൾ പമ്പുകൾക്കും വിപുലമായ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്.രണ്ടിനും ദ്രാവകങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അവ ഈ ലേഖനത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.ചിത്രം|ശുദ്ധി മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • എന്താണ് മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻ്റിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്?

  എന്താണ് മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻ്റിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്?

  മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകൾ പമ്പ് കേസിംഗിലെ ഒന്നിലധികം ഇംപെല്ലറുകളിലൂടെ ഉയർന്ന മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം അപകേന്ദ്ര പമ്പാണ്, ഇത് ജലവിതരണം, ജലസേചനം, ബോയിലറുകൾ, ഉയർന്ന മർദ്ദം വൃത്തിയാക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.ചിത്രം|Purity PVT മൾട്ടിസ്റ്റേജ് സെൻ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • മലിനജല പമ്പ് സംവിധാനം എന്താണ്?

  മലിനജല പമ്പ് സംവിധാനം എന്താണ്?

  സീവേജ് എജക്ടർ പമ്പ് സിസ്റ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മലിനജല പമ്പ് സിസ്റ്റം, നിലവിലെ വ്യാവസായിക വാട്ടർ പമ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ്.പാർപ്പിട, വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾ, മലിനജലം പുറന്തള്ളൽ എന്നിവയിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.ഈ ലേഖനം മലിനജല പമ്പ് സംവിധാനം വിശദീകരിക്കുന്നു ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ഒരു മലിനജല പമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

  ഒരു മലിനജല പമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

  മലിനജല പമ്പ്, സ്വീവേജ് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, മലിനജല പമ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.ഈ പമ്പുകൾ മലിനജലം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്കോ പൊതു മലിനജല സംവിധാനത്തിലേക്കോ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു.റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോയുടെ ശുചിത്വവും ശുചിത്വവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ശുദ്ധി ഗുണനിലവാരത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ഉപഭോഗം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

  ശുദ്ധി ഗുണനിലവാരത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ഉപഭോഗം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

  എൻ്റെ രാജ്യത്തെ പമ്പ് വ്യവസായം എല്ലായ്പ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ മൂല്യമുള്ള ഒരു വലിയ വിപണിയാണ്.സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, പമ്പ് വ്യവസായത്തിലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ നിലവാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, പമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കളും അവരുടെ ഗുണനിലവാര ആവശ്യകതകൾ ഉയർത്തുന്നത് തുടർന്നു.ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • പ്യൂരിറ്റി PST പമ്പുകൾ അതുല്യമായ നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

  പ്യൂരിറ്റി PST പമ്പുകൾ അതുല്യമായ നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

  PST ക്ലോസ്-കപ്പിൾഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുകൾക്ക് ദ്രാവക മർദ്ദം ഫലപ്രദമായി നൽകാനും ദ്രാവക രക്തചംക്രമണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.അവയുടെ ഒതുക്കമുള്ള രൂപകൽപ്പനയും കാര്യക്ഷമമായ പ്രകടനവും കൊണ്ട്, PST പമ്പുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യാവസായിക വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു.ചിത്രം|PST മാ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേഴ്സസ്. റെസിഡൻഷ്യൽ വാട്ടർ പമ്പിംഗ്: വ്യത്യാസങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും

  ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേഴ്സസ്. റെസിഡൻഷ്യൽ വാട്ടർ പമ്പിംഗ്: വ്യത്യാസങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും

  വ്യാവസായിക വാട്ടർ പമ്പുകളുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യാവസായിക വാട്ടർ പമ്പുകളുടെ ഘടന താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണവും സാധാരണയായി പമ്പ് ഹെഡ്, പമ്പ് ബോഡി, ഇംപെല്ലർ, ഗൈഡ് വെയ്ൻ റിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ സീൽ, റോട്ടർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.വ്യാവസായിക വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇംപെല്ലർ.ഓൺ...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക
 • പ്യൂരിറ്റി ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽവേ: ഒരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു

  പ്യൂരിറ്റി ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽവേ: ഒരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു

  ജനുവരി 23 ന്, പ്യൂരിറ്റി പമ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേക തീവണ്ടി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അതിവേഗ റെയിൽവേയുടെ ലോഞ്ചിംഗ് ചടങ്ങ് യുനാനിലെ കുൻമിംഗ് സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ഗംഭീരമായി തുറന്നു.പ്യൂരിറ്റി പമ്പ് ഇൻഡസ്‌ട്രി ചെയർമാൻ ലു വാൻഫാങ്, യുനാൻ കമ്പനിയുടെ മിസ്റ്റർ ഷാങ് മിംഗ്‌ജുൻ, ഗുവാങ്‌സി കമ്പനിയിലെ മിസ്റ്റർ സിയാങ് ക്യുങ്‌സിയോങ്, മറ്റ് കസ്...
  കൂടുതൽ വായിക്കുക